Ina Kloosterboer

coach voor jezelf en de ander

Ik ben sinds maart 2018 werkzaam als coach. Daarvoor heb ik veel ervaring opgedaan in de financiële dienstverlening en enkele jaren gewerkt binnen een bouwbedrijf als verkoper. Vanuit het fijne contact met de mensen ben ik mij gaan interesseren in de drijfveren van hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is de reden  van het volgen van de opleiding tot coach. Mijn eerste stap binnen het werken met mensen is de opleiding Verandermanagement via het AOG, daarna heb ik de opleiding Professioneel Coachen bij Coaching Academy International in Naarden gevolgd. Momenteel doe ik de opleiding Zelf Bewust Coachen, bij dezelfde opleidingsinstituut.

Mijn competenties zijn: analytisch, betrokken, empathisch, confronterend en inzichtgevend. Alles vanuit zorg en betrokkenheid.

Uit interesse en betrokkenheid bij mensen die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in een maatschappij, die steeds ingewikkelder wordt, ben ik me gaan verdiepen in het herkennen van hindernissen die een normaal leven in de weg staan. De knoop die zich rond en ook in mensen vormt, probeer ik te ontwarren. Op een zodanige wijze dat helderheid inzicht brengt in het proces. Je wordt weer eigenaar van je leven en kunt beter aangeven wat je nodig hebt in de verbinding met de ander.

Een persoonlijke aanpak van de problemen die zich voordoen is het kenmerk van wat ik doe, in normale woorden, duidelijk en volgens afspraak, samen met die professionals die open staan voor resultaat, waarbij de eigen wens van de cliënt centraal staat.

Ik neem mijn professie serieus en ben aangesloten bij de NOBCO. Voor mijn eigen ontwikkeling volg ik  coachopleidingen, workshops en intervisie om te kunnen werken met mensen met specifieke klachten.

Ik heb veel te maken met-, en ben betrokken bij:

  • Mensen die werkzaam zijn in het midden en klein bedrijf (MKB).
  • Mensen die een vraag hebben over persoonlijke ontwikkeling.
  • Mensen met stagneren in werk en privé, stress en burn outproblematiek.
  • Mensen met een familiebedrijf.

Informeer naar de kosten van een traject of een individueel gesprek.

Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekering. Wel is het mogelijk deze kosten in aftrek te brengen op de IB-aangifte onder scholingskosten (onder aftrek van een drempel van € 250,=). Uiteraard zijn wij ook bereid om mee te kijken naar mogelijkheden voor vergoeding door de werkgever, dan wel om de kosten uit een persoonlijk budget op het werk te laten bekostigen.

LinkedIn