Anita Leutscher

psychosociaal therapeut en systeemspecialist voor jezelf en de ander

Anita is een bevlogen hulpverlener, anticipeert snel op de hulpvraag, heeft een directe benadering en aanpak, maakt gebruik van creatieve werkvormen, inzicht gevend, analytisch en confronterend. Alles vanuit zorg en betrokkenheid. Anita werkt met zowel individuen als met systemen.

Uit interesse en betrokkenheid bij mensen die om welke reden dan ook vastgelopen zijn in een maatschappij die steeds ingewikkelder wordt, ben ik me gaan verdiepen in het herkennen van hindernissen die een normaal leven in de weg staan. De knoop die zich rond mensen vormt probeer ik uit de war te halen, zodat duidelijk wordt hoe mensen de regie over hun eigen leven kunnen krijgen, met hulp van deskundigen, om zo weer op eigen benen te kunnen staan, soms met assistentie die blijvend helpt. Het uiteindelijke doel: eigenaar worden van je eigen leven.

Een persoonlijke aanpak van de problemen die zich voordoen is het kenmerk van wat ik doe, in normale woorden, duidelijk en volgens afspraak, samen met die professionals die open staan voor resultaat, waarbij de eigen wens van de cliënt centraal staat.

Anita heeft gewerkt in de verslavingszorg, en werkt al jaren in de geestelijke gezondheidszorg, afdeling psychiatrie van het Universitair Centrum Psychiatrie(UCP).

Ik heb veel te maken met-, en ben betrokken bij:

  • Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS diagnose). Een verzamelnaam voor verschillende vormen van Autisme, die zich ook op verschillende manieren uiten (DSM-5),
  • Mensen waarbij sprake is van afhankelijkheid, voornamelijk Alcohol en Cannabis,
  • Mensen waar Adoptie een rol speelt in hun leven,
  • Mensen met Systeemproblematiek en Gezins en relatie vragen

Kosten

Een individueel gesprek kost € 75 per uur.

Een systeem gesprek kost € 95 per uur.

Ik ben aangesloten bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), er is een mogelijkheid om vergoeding te krijgen vanuit uw aanvullende verzekering van een gedeelte van de kosten.

Als u kunt aantonen dat u van een sociaal minimum leeft of een laag inkomen heeft dan zijn aangepast tarieven mogelijk.